REALIZACJE

Od chwili powstania spółka wykonała następujące obiekty budowlane :

87. Rozbudowa budynku poradni rehabilitacji psychicznej dla dzieci i młodzieży
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze

86. Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu

85. Budowa hali sportowej II etap przy Gimnazjum w Wilkanowie

84. Remont zespołu garaży w Jednostce Wojskowej 2399 Świętoszów

83. Termomodernizacja Zespołu Szkół "Centrum Kształcenia Rolniczego" w Mokrzeszowie

82. Termomodernizacja Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu

81. Remont budynku biurowego Nadleśnictwa Lubin

80. Modernizacja byłej szkoły na przedszkole w Ujeździe Górnym

79. Przebudowa pawilonu handlowego na biura Spółdzielni Mieszkaniowej "Śnieżka" w Kowarach

78. Rozbudowa budynku przy ul. Kochanowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze

77. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny "Dzikowiec" w Boguszowie Gorcach - II etap

76. Rozbudowa Zespołu Szkół Społecznych w Lubinie

75. Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury i Edukacji w Borku Strzelińskim

74. Remont Gminnego Centrum Kultury w Kobierzycach

73. Budowa Urzędu Dozoru Technicznego w Wałbrzychu

72. Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Gimnazjum w Marcinowicach

71. Modernizacja hali sportowej OSiR w Dzierżoniowie

70. Budowa hali przemysłowej w Zakładach "Indriana" w Głuszycy

69. Budowa Stacji narciarskiej Łomnica I etap

68. Budowa Centrum Tajemnic i Przygody Osówka Głuszyca

67. Budowa Hali Sportowej przy Szkole nr 1 w Szklarskiej Porębie I etap

66. Remont Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu

65. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Wałbrzych etap I

64. Malowanie dachu Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie

63. Remont elewacji Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

62. Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy

61. Malowanie hali obróbki mechanicznej "Ronal-Polska" Wałbrzych

60. Malowanie hali odlewni "Ronal-Polska" Wałbrzych

59. Malowanie wiaty przemysłowej "Eltur-Wapore" Bogatynia

58. Remont wiaty przemysłowej "Eltur-Wapore" Bogatynia

57. Remont muszli koncertowej w Szklarskiej Porębie

56. Remont Hali Sportowej w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie

55. Budowa cmentarza komunalnego w Szklarskiej Porębie - II etap

54. Remont dachu JRG PSP w Świdnicy

53. Budowa domku jednorodzinnego w Wałbrzychu

52. Budowa domku jednorodzinnego w Lubominie

51. Remont elewacji budynku SP nr 5 w Szklarskiej Porębie

50. Budowa domku jednorodzinnego w Szklarskiej Porębie

49. Budowa cmentarza - prace żelbetowe i ziemne w Szklarskiej Porębie - I etap

48. Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Szklarskiej Porębie

47. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Beethovena 14 d w W-chu

46. Budowa szybu windowego ZOZ Piaskowa Góra w Wałbrzychu

45. Zespół Szkół Zawodowych nr 4 Jelenia Góra - remont i modernizacja

44. Rozbudowa budynku hotelu "OLIMP" o basen dla MSWiA w Szklarskiej Porębie

43. Modernizacja gimnazjum w Głuszycy

42. Budowa hali rozdrabniania opon dla PEC Wałbrzych

41. Budowa wiat magazynowych dla ZE O/Jelenia Góra

40. Remont pomieszczeń OSSiR "Mauritius" w Szklarskiej Porębie

39. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie

38. Budowa Hali Sportowej w Strzegomiu

37. Budowa Ośrodka Zdrowia w Roztoce

36. Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu

35. Renowacja szybu "Lisia Sztolnia" wraz z trasą turystyczną w Wałbrzychu

34. Budowa nowoczesnej kotłowni na przejściu granicznym w Tłumaczowie

33. Budowa budynku magazynowego dla potrzeb Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu

32. Modernizacja pensjonatu "Brzozowy Dwór" w Szklarskiej Porębie

31. Modernizacja budynków WORD-u w Legnicy

30. Prace modernizacyjne budynku Komendy Policji w Legnicy

29. Konstrukcje stalowe lakierni "Ronal Polska" Jelcz - Laskowice

28. Budowa wejścia głównego "Ronal Polska" Jelcz - Laskowice

27. Budowa portierni "Ronal Polska" Jelcz - Laskowice

26. Prace modernizacyjne, renowacja konstrukcji stalowej hal przemysłowych należących do firmy Ronal-Polska sp. z o.o. w Wałbrzychu

25. Zakład Produkcji Felg Aluminiowych RONALWERK w Jelczu-Laskowicach - wykonanie konstrukcji stalowej trasy kablowej w hali A i B,
roboty żelbetowe fundamentów i płyty żelbetowe wiaty hali A oraz fundamenty suwnicy w hali A

24. Remont elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu

23. Zakład Produkcji Felg Aluminiowych RONALWERK w Jelczu-Laskowicach - renowacja konstrukcji stalowej hali przemysłowej

22. Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Nowej Rudzie

21. Centrum Handlowo-Usługowe "Max" w Wałbrzychu - I etap robót

20. Modernizacja zabytkowego budynku dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Wałbrzychu

19. Modernizacja i przystosowanie obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla osób niepełnosprawnych w Wałbrzychu - I etap

18. Remont Szkoły Podstawowej w Strzelinie

17. Remont konstrukcji mostowej rzeki Pełcznicy w Wałbrzychu

16. Prace remontowe w Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu

15. Modernizacja budynku Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

14. Budowa Gimnazjum w Kostomłotach

13. Remont elewacji budynków mieszkalnych WAM-u w Legnicy

12. Remont elewacji budynków mieszkalnych WAM-u w Strzegomiu

11. Modernizacja Ośrodka Wczasowego "Olimp Retro" MSWiA w Szklarskiej Porębie

10. Adaptacja hali na pomieszczenia biurowe dla RONAL-POLSKA w Wałbrzychu

9. Remont budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

8. Budowa budynku Filii Akademii Ekonomicznej w Wałbrzychu

7. Remont dwóch kotłowni PSP w Wałbrzychu

6. Modernizacja Przejścia Granicznego w Golińsku

5. Budowa budynków oddziału ZUS w Dzierżoniowie

4. Budowa budynków oddziału ZUS w Bolesławcu

3. Modernizacja Prokuratury Rejonowej w Kłodzku

2. Budowa Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej w Wałbrzychu

1. Bank Zachodni w Nowej Rudzie