O FIRMIE

Pierwszą poważną inwestycją spółki była realizacja dużego obiektu Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego. Zakres robót w obiekcie obejmował wszystkie branże jakie zazwyczaj występują przy realizacji wielofunkcyjnego obiektu a w szczególności prace konstrukcyjne hali wystawienniczej, roboty wykończeniowe, elewacja, instalacja elektryczna, sanitarna, wod-kan, budowa kotłowni c.o., prace elektryczno - multimedialne, roboty ziemne oraz zagospodarowanie terenu. Niemal jednocześnie rozpoczęła się budowa Filii Akademii Ekonomicznej w Wałbrzychu przy ul. P. Skargi. Głównym zadaniem w realizacji tego obiektu były prace konstrukcyjne auli i sal wykładowych z pełnym wykończeniem i wyposażeniem. Budynek posiada kompleksową i nowoczesną instalację wentylacji z odzyskiem ciepła oraz pełną instalację elektryczno - multimedialną.

Organizacja prowadzenia robót, standard wykonania i niewątpliwie dobra kondycja finansowa, umocniły spółkę na rynku budowlanym w Wałbrzychu, przez co stała się silnym partnerem i konkurentem dla firm z poza regionu. Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane w pełni wykorzystuje swoje zdolności produkcyjne. Spółka posiada bogate zaplecze maszynowe, samochody dostawcze, samowyładowcze, koparko-ładowarkę wyposażoną w młot wyburzeniowy, narzędzia elektryczne i rusztowania do wykonywania prac wysokościowych.

Konsorcjum zatrudnia wykwalifikowanych pracowników z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi w specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych, gazowych, wentylacyjnych. Połączenie szerokiego zaplecza technicznego z wykwalifikowanymi pracownikami, sprawia, że przebieg realizacji odbywa się sprawnie, w terminie, a jakość odpowiada standardom nowoczesnego budownictwa. O wysokim profesjonaliźmie, potencjale technologicznym i ekonomicznym spółki świadczą referencje od inwestorów, które potwierdzają klasę, wysoki standard wykonywanych robót oraz znajomość najnowszych trendów stosowanych w budownictwie europejskim.

Spółka w ciągu 14 lat działalności zrealizowała ponad 55 inwestycji w ramach zamówień publicznych. Wartość ogółem inwestycji wyniosła ponad 55 mln PLN.Jakość i fachowość wykonanych usług potwierdzają liczne referencje od jednostek samorządowych, listy gratulacyjne od instytucji placówek oświaty i nauki. Dobrą opinią cieszy się Spółka wśród Inwestorów prywatnych, w tym zagranicznych.

"WKB Sp. z o.o." jest firmą budowlaną zdolną do realizacji zadań o dużym stopniu trudności i jest polecona potencjalnym inwestorom, mającym przede wszystkim na celu wybór właściwego wykonawcy.

Działalność społeczna WKB

Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane sp. z o.o. wykonuje i realizuje inwestycje budowlane w trybie zamówień publicznych. Z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej Spółka spełnia następujące funkcje:

- modernizuje, remontuje obiekty użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, banki) dostosowując np. szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych, instalując specjalne dźwigi i windy

- tworzy miejsca pracy, wspólpracuje z urzędem pracy i zatrudnia osoby bezrobotne, przyczyniając się w niewielki sposób do zmniejszenia bezrobocia w rejonie wałbrzyskim

- zaopatruje się w miejscowych hurtowniach budowlanych dając tym samym możliwość rozwoju małej przedsiębiorczości i utrzymanie się jej na rynku

- płaci opłaty do lokalnych kas samorządu terytorialnego (podatek od nieruchomości, podatek drogowy)

- sponsoruje imprezy lokalne organizowane np. przez instytucje sportowe, funduje nagrody dla zwycięzców

- przekazuje placówkom oświaty sprzęt biurowy np. komputery, kserokopiarki itp.

W podziękowaniu za pomoc otrzymuje liczne listy pochwalne, dyplomy uznania oraz podziękowania.

Realizacje
Domy na sprzedaż
Referencje