KONTAKT

Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane sp. z o.o.

ul. Ludowa 60, 58-304 Wałbrzych

tel. 74 84-763-21
fax 74 84-763-40
e-mail: biuro@wkbwalbrzych.pl

Numer rejestrowy: KRS nr. 0000030410
Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy

NIP: 886-10-10-814
REGON: 890318187

Zarząd Spółki: Jowita Załęcka - Prezes Zarządu
Liczba pracowników: 40

Bank Zachodni S.A. O/Wałbrzych:
42 1090 2271 0000 0005 8400 2572

Formularz kontaktowy