WAŁBRZYSKIE KONSORCJUM BUDOWLANE

Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane ( w skrócie WKB sp. z o.o. ) jest przedsiębiorstwem jednozakładowym, nie posiadającym wyodrębnionych finansowo i terytorialnie struktur.

WKB sp. z o.o. została zarejestrowania w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy w dniu drugiego sierpnia 1995 r. pod nazwą Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane "Budrex-Max-Terrabud".

W dniu 24.07.2001r. Spółka została wpisana do Rejestrów Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000030410. Obecna nazwa to Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane Sp. z o.o.

Spółka wykonuje prace budowlane w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego jako wykonawca generalny bądź częściowy.

Worker

OFERUJEMY

- Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części - inżynieria lądowa i wodna

- Modernizacje i remonty budynków

- Wykonywanie instalacji budowlanych

- Wykonywanie dokumentacji projektowej w zakresie projektowania :
   budowlanego, urbanistycznego i technologicznego

- Wynajem pomieszczeń biurowych

- Konserwację i rewaloryzację obiektów zabytkowych

- Wynajem sprzętu budowlanego

Worker2

AKTUALNOŚCI

15.07
2015

Rozpoczęliśmy realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima w Świdnicy"

30.06
2015

Zakończono inwestycję pn. "Rozbudowa budynku poradni rehabilitacji psychicznej dla dzieci i młodzieży w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW" w Jeleniej Górze.

05.05
2015

Obecnie prowadzimy inwestycję "Rozbudowa budynku poradni rehabilitacji psychicznej dla dzieci i młodzieży w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW" w Jeleniej Górze.

Realizacje
Domy na sprzedaż
Referencje